İmplant

İmplant

Dental İmplant cerrahi işlem ile çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış vida sitemidir. Doğal diş köküne alternatif olarak kullanılan en başarılı yöntemdir.

Titanyum, kemiğe entegre olarak (kaynayarak), üzerine yapılacak kron diş için sağlam bir temel oluşturur. İyileşme süreci sonunda implantın üzerine yapılan kuron diş ile birlikte bölgedeki diş kaybı restore edilir.

Diş kayıplarında, komşu dişlerden destek almadan eksik bölgeye uygulanabildiği için doğal dişten ayırt edilemeyecek bir estetiğe sahiptir. İmplant tedavilerinin, alanında uzman hekimlerce yapılması başarı oranını olumlu yönde etkiler. Çünkü doğru teşhisin ve tedavinin yapılması, implantın kullanım ömrünü uzatmaktadır.

Immediate İmplant (Aynı Gün İmplant Tedavisi)

implant tedavilerinde implant yerleştirileceği bölgede çekilmesi gereken diş varlığında, çekimi takiben iyileşmeyi beklemek için belli bir süreye ihtiyaç vardır. Ancak gelişen teknoloji ile beraber implantların uygulanması diş çekiminin yapıldığı seansta gerçekleştirilebilir.

Çekilecek dişte herhangi bir akut enfeksiyon yoksa, kemik yapısı ve yoğunluğu yeterli ise hemen hemen herkese uygulanabilir. Doğru teknik, doğru endikasyon sonucunda ve ancak tecrübeli hekim tarafından uygulandığında mümkündür. implant yüzeylerinin tasarımlarında geliştirilen değişiklikler, implantın kemikle çok daha kısa bir sürede bağlantı kurmasını sağlamaktadır. Böylelikle hastaların hem estetik hem fonksiyonel ihtiyaçları çok daha kısa bir sürede karşılanır.

All on four implant tekniği

Uzun süre tamamen dişsiz kullanılan çenelerde, dişsizliğe bağlı kemik kayıpları oluşur. Üst çenedeki kemik kaybı sinüs boşluklarının sarkmasıyla beraber implant uygulamasını zorlaştırır. Aynı şekilde alt çenedeki kemik erimeleri, alt çeneden geçen sinirin bulunduğu bölgeye çok yaklaşır ve implant uygulamaları riskli olabilir. All on four tekniği ile, implantlar çeşitli açılarla yerleştirilir ve bu sayede problem oluşturabilecek anatomik oluşumlar elimine edilmiş olur. Dört adet implant ile hastanın dişsizlik problemi ortadan kaldırılmış olur. Az sayıda implant uygulandığından ve ekstra bir cerrahi müdahale gerekmediğinden maliyeti düşüktür.

Sinüs Lifting (Sinüs Kaldırma)

Üst çenede Sinüs boşluğu anatomik bir yapıdır. Hava ile dolu bu boşluklar bazı durumlarda aşağı doğru sarkar. Bu gibi sebeplerden üst çenemizdeki mevcut kemik miktarı azalır.

Hareketli protez kullanmak istenmediğinde veya diş kaybına bağlı implant gerektiğinde, buradaki kemik yetersizliği implant uygulamalarına engel olur. Sinüs kaldırma tekniği ile sinüs tabanı, cerrahi uygulamalarla bir miktar kaldırılır. Bu sayede uygulanacak implant için gerekli hacim sağlanmış olur.